sederhanakan operasi aljabar berikut ini

sederhanakan operasi aljabar berikut ini

  • a. y³ × 2y⁷ × (3y)²
  • b. b × 2y⁷× b³× y²
  • c. 3m³ × (mn)⁴
  • d. (tn³)⁴ × 4t³
  • e. (2x³) × 3(x²y²)³ × 5y⁴

Jawaban

Menyederhanakan operasi aljabar

 

  • a.   y³ × 2y⁷ × (3y)²

y³ × 2y⁷ × (3y)² = 2 × y³⁺⁷ × 3² × y²

= 2 × 9 × y¹⁰ × y²

= 18 × y¹⁰⁺²

= 18 y¹²

 

  • b.   b × 2y⁷× b³× y²

b × 2y⁷ × b³ × y² = 2 × b¹ × b³ × y⁷ × y²

= 2 b¹⁺³ y⁷⁺²

= 2 b⁴ y⁹

 

  • c.   3m³ × (mn)⁴

3m³ × (mn)⁴ = 3 m³ × m⁴ × n⁴

= 3 m³⁺⁴ n⁴

= 3 m⁷ n⁴

 

  • d.   (tn³)⁴ × 4t³

(tn³)⁴ × 4t³ = t⁴  × 4t³

= 4 n¹² t⁴⁺³

= 4 n¹² t⁷

 

  • e.   (2x³) × 3(x²y²)³ × 5y⁴

(2x³) × 3(x²y²)³ × 5y⁴ = 2 x³ × 3 ×  × 5 y⁴

= 2 × 3 × 5 × x³ × x⁶ × y⁶ × y⁴

= 30 x³⁺⁶ y⁶⁺⁴

= 30 x⁹ y¹⁰

Baca Juga :  bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut jelaskan