Tag Archives: Syirkah inan adalah

Syirkah inan adalah

Syirkah inan adalah Jawaban Syirkah inan adalah Syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah dan ijma’ sahabat.

Read More »